Stáhnout zprávu Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA
- závěrečná zpráva 2009
Stáhnout přílohu Příloha 1
Srovnávací studie LCA obalů v EU a dalších zemích
Příloha 2
Databáze původních údajů o nakládání s obaly a obalovými odpady
- příloha podléhá utajení
Stáhnout přílohu Příloha 3
Inventarizační analýza a posuzování dopadů produktových systémů nápojových obalů v ČR
Stáhnout publikaci LCA nápojových obalů
- publikace