Projekt MŽP SP/II/2f1/16/97

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Ministerstvo životního prostředí ČR zadalo v roce 2006 vypracování nezávislé studie LCA (Life Cycle Assessment) nápojových obalů v ČR. Na základě výběrového řízení bylo zpracování studie zadané firmě MT Konzult Děčín (ing. M. Tichá). Účelem studie je popsat životní cykly nejvýznamnějších obalových systémů v ČR (nealkoholické nápoje, džusy, limonády, pivo) a bilancovat dopady na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu, od těžby surovin, přes výrobu, plnění, užití, recyklaci a odstraňování obalů. Postup zpracování studie vychází z normy ČSN EN ISO 14040. Klíčovým předpokladem zpracování studie LCA jsou údaje o těžbě surovin, výrobě, přepravě a plnění obalů, distribuci nápojů, přepravě vratných obalů a nakládání s obalovými odpady. Jedná se především o

 • materiálové složení nápojových obalů (vč. uzávěru, etiket) a materiálové složení přepravních obalů (vč. palet a dalších obalů),
 • spotřebu surovin a pomocných materiálů při jejich výrobě,
 • spotřebu energií a paliv (např. elektrická energie, nafta, zemní plyn atd.),
 • emise do vody ovzduší a vody,
 • dopravu (dopravní vzdálenost, tonáž vozidla, vytížení vozidla),
 • spotřebu materiálů v souvislosti s plněním obalů (nové/vratné) nápoji (např. voda, chemikálie),
 • spotřebu energií a paliv při plnění obalů (nové/vratné),
 • složení emisí odpadních vod,
 • produkci odpadů při plnění obalů (nové/vratné),
 • distribuci nápojů do obchodní sítě (dopravní vzdálenost, tonáž vozidla, vytížení vozidla),
 • přepravu vratných obalů k plnění (dopravní vzdálenost, tonáž vozidla, vytížení vozidla)
 • odstraňování obalů po skončení jejich životnosti (spalování, skládkování),

a to výhradně ve fyzikálních (nikoliv finančních) jednotkách. Zpracování nezávislé LCA studie v podmínkách ČR přispěje k racionálním pohledům na dopady obalů na životní prostředí a podpoří odbornou argumentaci v této oblasti.