INTERPRETACE

Interpretace životního cyklu je systematický postup identifikace, kvalifikace, kontroly a vyhodnocování výsledků LCI a/nebo LCIA produktového systému a jejich prezentace za účelem dosažení požadavků popsaných v cíli a rozsahu studie.

Interpretace životního cyklu se skládá z několika prvků, viz následující obrázek:

  • identifikace závažných zjištění založená na výsledcích fází LCI a LCIA posuzování životního cyklu;
  • vyhodnocení, které bere v potaz kontrolu kompletnosti, citlivosti a konzistence;
  • závěry, omezení a doporučení.

Fáze stanovování cíle a rozsahu a fáze interpretace posuzování životního cyklu tvoří rámec studie, zatímco ostatní fáze LCA (LCI a LCIA) přinášejí informace o produktovém systému.

Obrázek 3 Obrázek 3 - Vztah prvků uvnitř interpretační fáze k ostatním fázím LCA podle ČSN EN ISO 14044.