STANOVENÍ CÍLŮ A ROZSAH

Fáze LCA, stanovení cílů a rozsahu studie poskytuje informace o důvodech a cílech, pro které je studie zpracovávaná a výchozí plán pro provedení inventarizační analýzy životního cyklu LCA.

Cíl studie zahrnuje důvody, pro které byla studie zpracovaná včetně způsobu využití výsledků studie.

Rozsah studie zahrnuje především

  • funkci systému;
  • funkční jednotku;
  • hranice systému produktu;
  • alokační postupy;
  • požadavky na údaje;
  • předpoklady;
  • omezení.