Projekt Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA je řešen v rámci programu výzkumu a vývoje MŽP ČR jako projekt tříletý. Smlouva se zpracovatelem projektu byla podepsána 21. 11. 2007. Ukončení projektu se předpokládá v červenci roku 2009.

Stáhnout Návrh projektu Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA
- návrh projektu 2007