ZPRACOVANÉ PROJEKTY

V rámci programu věda a výzkum Ministerstva životního prostředí obdržela v roce 1994 finanční podporu pro vypracování metodických postupů pro studie LCA a Průvodce nejdůležitějšími principy LCA, který byl publikován v roce 1996. Další projekty podpořené z programu věda a výzkum, jejichž byla nositelem, nebo na kterých spolupracovala, byly zaměřené na nápojové obaly, nakládání s komunálními odpady a vypracování detailní metodické příručky LCA pro podniky.

Zpracovává studie LCA i pro soukromé subjekty, vypracovává návrhy pro EPD (Environmental product declaration) nebo pro Eco-efficiency podle normy ISO 14045.

V roce 2011 zpracovala první Eco-efficiency study v České republice pro společnost Karlovarské minerální vody. Výsledky studie byly s úspěchem využity v marketingu.

Spolupracuje v rámci FP7-NMP-2011-LARGE-5 na projektu SHYMAN-Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials.

Překládá normy skupiny ISO 14000, které jsou zaměřeny, nebo se dotýkají oblasti LCA.


VÝBĚR PROJEKTŮ

 • Mezinárodní projekt 7.RP: Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials (WP6: Life Cycle Assessment, Health and Safety), 2012-2016, Člen týmu ČVUT v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Studie LCA dřevostavby a stavby z betonu, 2015-2016, Spoluautor studie
 • Studie LCA a eko-efektivity přírodní minerální vody Mattoni. Karlovarské minerální vody, a.s. 2011, 2010-2011, Autor studie
 • Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na drobných elektrozařízeních (mobilní telefony, počítačové obrazovky, tiskárny) metodou LCA. ASEKOL s.r.o. 2011, 2010-2011, Autor studie
 • Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, EKOKOM s.r.o., 2009-2011, Nositel projektu
 • Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, Projekt VaV MŽP ČR SP/II/2f1/16/07, 2007-2009, Nositel projektu
 • Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na drobných elektrozařízeních (mobilní telefony, počítačové obrazovky, tiskárny) metodou LCA. ASEKOL s.r.o., Praha 2011
 • Studie LCA a eko-efektivity přírodní minerální vody Mattoni, Karlovarské minerální vody, a.s., Praha 2011
 • Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, EKOKOM s.r.o., Praha 2011
 • Studie Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL s.r.o. na vybraných elektrozařízeních (televizory, monitory) metodou LCA, Praha 2010
 • LCA a EPD pro český cement, Maltoviny s.r.o., Praha 2010
 • Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, Projekt VaV MŽP ČR SP/II/2f1/16/07, Praha 2009,
  www.lca-cz.cz/projekt-lca
 • LCA zadních dveří ROOMSTER pro osobní automobily, Cadence Innovation k.s., Liberec, Děčín 2009
 • EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšovaní konkurenceschopnosti, projektu CZ.04.3.07/4.1.01.2 /4064, EcoTrend s.r.o. Praha, 2008
 • Porovnání LCA tašky z plastu na bázi bramborového škrobu a z ropy, HBABio, spol. s r.o. Praha, Děčín 2006
 • LCA pneumatik, Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, Děčín 2006
 • SEA Politiky územního rozvoje, spoluautor, MMR, Praha 2006
 • SEA Národního rozvojového plánu na roky 2007 ? 2012, spoluautor, MMR, Praha 2006
 • Studie LCA zapouzdřeného vodiče - podklad pro EPD, EGE České Budějovice, Děčín 2005
 • Studie LCA šicího stroje, vysavače a frotovacího hrnce jako podklad pro EPD, MŽP, Praha 2005
 • Studie LCA Porovnání životního cyklu (LCA) vratných a nevratných obalů, autor, VaV/720/1/02 MŽP, Praha 2003, 165 str.
 • Studie LCA Hodnocení využití druhotných surovin z komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/5/03 MŽP, Praha 2003, 51 str.
 • SEA Národního rozvojového programu ČR, spoluautor, MMR,Praha 2002
 • Studie Hodnocení skládkování a spalování směsného komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu, MŽP, Praha 2002, 75 str.
 • SEA Politiky Cestovního ruchu, MMR, Praha 2002
 • Strategie LCA Slovenské republiky, MŽP SR, Bratislava 2001
 • Průvodce LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, MŽP, Praha 2000, 120 str.
 • Studie LCA - Zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, Praha 2001, 65 str.
 • SEA Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství, MMR, Praha 2001
 • Metodika posuzování vlivů životního cyklu - LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, MŽP, Praha 2000, 86 str.
 • Posouzení vlivu návrhu rekreační oblasti se čtyřmi rybníky na území bývalého vojenského prostoru u České Kamenice na životní prostředí (EIA), 2000, 120 str.