Eko-efektivita je nástroj managementu, který umožňuje posoudit environmentální dopady životního cyklu produktového sytému společně s jeho produktovou hodnotou. Uvádí tak do souvislostí environmentální chování produktového systému a hodnotu produktového systému. Environmentální dopady jsou v rámci eko-efektivity vyhodnoceny pomocí metody LCA. Hodnota produktového systému představuje míru uspokojení potřeb zákazníka.

Porovnáním eko-efektivity dvou výrobků lze stanovit ?Faktor X?, který ukazuje míru zlepšení produktu v rámci vývojové řady, nebo slouží k porovnání eko-efektivity dvou produktů, které plní stejné funkce. Indikátor eko-efektivity nebo faktor X objasňuje nejen snížení environmentální zátěže, ale ukazuje i stupeň zlepšení produktové hodnoty.

Úlohou eko-efektivity i faktoru je tak podpora a popularizace produktů, které pomáhají vytvářet udržitelnou společnost. Jejich cílem je podporovat snižování environmentální zátěže spojené s životním cyklem produktů, při trvalém uspokojování požadavků zákazníka.

Obrázek 1 ? Fáze posuzování eko-efektivity Obrázek 1 - Fáze posuzování eko-efektivity