Emise skleníkových plynů jsou v centru pozornosti celého světa. Tento zájem vedl i Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) k návrhu normy ISO 14067 Carbon Footprint (Uhlíková stopa), která by měla poskytnout rámec pro přepočet emisí skleníkových plynů uvolněných nebo zachycených v rámci životního cyklu produktu, na emise CO2 ekv.

Jedná se v podstatě o výpočet jedné samostatné kategorie dopadu metody LCA, globální oteplování, v jejímž rámci se provádí přepočet skleníkových plynů (CO2, CH4. N2O, CHC11 atd.), uvolněných nebo zachycených v jednotlivých fázích životního cyklu produktu, na ekvivalentní množství CO2.

Charakterizační faktory, které přepočet umožňují, byly stanoveny IPCC (Mezivládní panel pro změny klimatu).

Poznámka: Norma ISO 14067 nebyla dosud schválena, její schvalování je velmi komplikované