PROFESSIONÁLNÍ VÝVOJ

Marie Tichá vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po jejím ukončení nastoupila jako výzkumný pracovník do Ústavu zemědělské ekonomiky a výživy v Brně. Po přechodu do Děčína pracovala 10 let na Správě Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a poté v Ústavu pro životní prostředí v Ústí nad Labem jako výzkumný pracovník v oboru krajinná ekologie a posléze jako náměstek pro vědu a výzkum.

V roce 1992 pracovala jako vedoucí sekretariátu projektu EC ?Černý trojúhelník? v Ústí nad Labem. Od roku 1993 pracuje jako soukromý konzultant v oboru životního prostředí. Spolupracuje s UNMZ na přípravě norem v oblasti environmentálního managementu a je zároveň delegátem České republiky pro přípravu norem ISO 14000. Od roku 1994 do roku 2006 byla ředitelkou Centra environmentálních analýz.

Od roku 1997 vyučuje LCA - posuzování životního cyklu na fakultě pro životní prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.


MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

  • Freedom House, Washington, studijní pobyt: spolupráce neziskového sektoru a státních institucí v ochraně přírody, 1996
  • University of Minnesota, studium: Životní prostředí, LCA, 1995
  • University of Minnesota, studijní pobyt: Posuzování životního cyklu - LCA, 1994
  • Training of trainers, Regional Center for Environment Budapest, 1994
  • University of North Carolina at Chapel Hill, studijní pobyt (LCA), 1993