Příspěvky na seminářích a konferencích - výběr

 • 116 Žofínské fórum, název příspěvku: Environmentální dopady balené přírodní minerální vody Mattoni, 2011
 • Konference Odpady a obce 2011, název příspěvku: Posouzení systému sběru a recyklace odpadů včetně jejich obalové složky na životní prostředí, v rámci
 • Mezinárodní  konference Průmyslová ekologie II, název příspěvku Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA, 2011
 • Konference Průmyslová ekologie 2010, název příspěvku: Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, 2010
 • Sympózium odpadové fórum 2010, název příspěvku: Možnosti a omezení metody LCA, 2010
 • Odpadové fórum č. 2009, název příspěvku: Posuzování životního cyklu v normách ISO 14000, 2009

Organizování a příprava seminářů - výběr

 • Mezinárodní konference ?EU Enlargement, Life Cycle Assessment, and Integrated Waste Management?, Název příspěvku: MSW management in the Czech Republic ? a first application of the LCA methodology, listopad 2004
 • Příprava, organizování a zajištění třítýdenního semináře pro krajské úřady životního prostředí (Buchara, Samarkant, Fergana) v Uzbekistánu.
  Zaměření semináře: Hodnocení vlivů na životní prostředí - EIA a ISO 14 040 - LCA - Posuzování životního cyklu, říjen / listopad 1999
  Financováno: Asian Bank for Development
 • Příprava, organizování a zajištění šestitýdenního semináře pro Ministerstvo životního prostředí (Taškent) v Uzbekistánu.
  Zaměření semináře: Hodnocení vlivů na životní prostředí - EIA, květen 1998
  Financováno: Asian Bank for Development
 • Příprava, organizování a vedení semináře: Posuzování životního cyklu - LCA pro účastníky z ČR, 1997
 • Příprava, organizování a vedení semináře: Komunikace rizika, 1997
 • Lektor, Název přednášky: Metodika posuzování životního cyklu - LCA, 1996.
 • Mezinárodní konference o ecolabellingu, pořadatel: MŽP ČR
 • Příprava, organizování a vedení mezinárodního semináře: Posuzování životního cyklu - LCA pro účastníky ze zemí střední a východní Evropy, 1996
 • Příprava, organizování a vedení seminářů: Ekologický auditing, Ekologický auditing II - Hodnocení rizik, Hodnocení vlivů na životní prostředí, Řešení konfliktů pro začátečníky, Řešení konfliktů pro pokročilé, Inventarizace chemických látek, 1994-96.