Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration - EPD je soubor kvantifikovaných environmentálních informací o životním cyklu produktu. Tyto informace zpracované a předložené v souladu s normou ČSN EN ISO 14025, mají podnikům umožnit prezentaci environmentálních profilů svých výrobků i jejich porovnávání s produkty plnícími stejnou funkci.

EPD je přímo určeno pro komunikaci mezi podniky (bussines to bussines), ale možné je i jeho použití pro komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem (business to consumer). Aby byla naplněna zásada porovnatelnosti, mělo by docházet k postupné harmonizaci obecných programových instrukcí a zvláště pravidel výrobkové kategorie (PCR), které obsahují základní pokyny pro zpracování EPD.

Environmentální prohlášení o produktu je založeno na nezávisle ověřených údajích posuzování životního cyklu (LCA) a tam, kde je to důležité, i na doplňujících environmentálních informacích.