• Příspěvek do sborníku z konference Odpady a obce 2011, Název příspěvku: Posouzení systému sběru a recyklace odpadů včetně jejich obalové složky na životní prostředí, 2011
  • Příspěvek do sborníku z mezinárodní  konference Průmyslová ekologie II: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA, ISSN 1335-0285, 2011
  • Příspěvek do sborníku z konference Průmyslová ekologie 2010, Název příspěvku: Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, ISSN 978-80-86832-50-0, 2010
  • Příspěvek do sborníku ze sympózia odpadové fórum 2010, Název příspěvku: Možnosti a omezení metody LCA, 2010
  • Odpady - odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí, č. 03/2010, Název článku: Analýza životního cyklu boří mýty a ukazuje věci tak, jak jsou, 2010
  • Keramický zpravodaj - časopis pro silikátový průmysl, č. 3/2010, Název článku: Posuzování životního cyklu, 2010
  • Odpadové fórum č. 2009, Posuzování životního cyklu v normách ISO 14000, 2009