• Tichá M., Posuzování životního cyklu "českého cementu". Vápno, cement, ekologie 2018;26.-28. června 2018, Seč. ISBN: 978-80-906541-1-2
 • Šedivka P., Tichá M., Porovnání staveb na bázi dřeva a na bázi neobnovitelných surovin metodou LCA. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje; 25-26 dubna 2018; Brno. ISBN: 978-80-85990-33-1
 • Stieberová B., Zilka M., Ticha M., Freiberg F., Caramazana-Gonzáles P., McKechnie J., Lester E., Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleanin 2017. Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2017 5 (3), 2493-2500, DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b02848
 • Caramazana-Gonzáles P., Dunne P. W., Gimeno-Fabra M., Stiberová B., Tichá M., Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous flow solvo/hydrothermal syntheses. Green Chem [online]. 2017, , - [cit. 2017-02-22]. DOI: 10.1039/C6GC03357A. ISSN 1463-9262. Available from: http://xlink.rsc.org/?DOI=C6GC03357A
 • Tichá M., Žilka M., Stieberová B., Freiberg F., Life cycle assessment comparison of photocatalytic coating and air purifier. Integr Environ Assess Manag. 2016 Jul;12(3):478-85. doi: 10.1002/ieam.1786.
 • Stieberová B., Žilka M., Tichá M., Freiberg F., Hošek J., 2014. Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects. In: Proceedings Nanocon 2014; Nov. 5-7, 2014; Brno, Czech Republic: Thomson Reuters. Available from: www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3086.pdf.
 • Ticha M.: LCA APPLICATION IN EPD AND ECO-EFFICIENCY, In: 11th International Scientific Conference MMA 2012 - advanced production technologies, University of Novi Sad, Faculty of Production Engeneering, Novi Sad, Serbia, 2012, s. 399 - 402 (ISBN 978-86-7892.429-3)
 • Příspěvek do sborníku z konference Odpady a obce 2011, Název příspěvku: Posouzení systému sběru a recyklace odpadů včetně jejich obalové složky na životní prostředí, 2011
 • Příspěvek do sborníku z mezinárodní  konference Průmyslová ekologie II: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA, ISSN 1335-0285, 2011
 • Příspěvek do sborníku z konference Průmyslová ekologie 2010, Název příspěvku: Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, ISSN 978-80-86832-50-0, 2010
 • Příspěvek do sborníku ze sympózia odpadové fórum 2010, Název příspěvku: Možnosti a omezení metody LCA, 2010
 • Odpady - odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí, č. 03/2010, Název článku: Analýza životního cyklu boří mýty a ukazuje věci tak, jak jsou, 2010
 • Keramický zpravodaj - časopis pro silikátový průmysl, č. 3/2010, Název článku: Posuzování životního cyklu, 2010
 • Odpadové fórum č. 2009, Posuzování životního cyklu v normách ISO 14000, 2009