Firma MT KONZULT vznikla v roce 1993. Spektrum její činnosti zahrnuje zpracování:

  • LCA (Life Cycle Assessment) - posuzování životního cyklu, podle normy ČSN EN ISO 14040 14044
  • Uhlíkové stopy - CFP (Carbon Footprint), v souladu s připravovanou normou ISO 14067
  • Návrhu pro environmentální deklaraci o produktu - EPD (Environmental Product Declaration), podle normy ČSN EN ISO 14025
  • Studie eko-efektivity, podle normy ČSN EN ISO 14045

Představitelkou firmy je Ing. Marie Tichá

Marie Tichá je jedním z předních odborníků v oblasti posuzováním životního cyklu LCA v České republice. První zkušenosti s LCA získala na Univerzitě v Severní Karolíně a v Research Triangle, USA v roce 1993 a později na Universitě v Minnesotě. Od roku 1996 spolupracovala se společností Boustead Consulting, Ltd. z Velké Británie zaměřené výhradně na LCA.

K jejím odbornostem patří rovněž výpočet CFP (Carbon Footprint), zpracování návrhu pro EPD (environmentální prohlášení o produktu) podle ISO 14025 a posuzování eko-efektivity podle normy ISO 14045.

Dlouhodobě spolupracuje s Českým normalizačním institutem v procesu tvorby norem ISO 14040. Zastupuje Českou republiku při mezinárodních jednáních ISO/TC 207/SC 5 (LCA). Vyučuje LCA na Univerzitě J. E. Purkyně, fakultě pro životní prostředí v Ústi nad Labem.

Má dlouholeté zkušenosti s lektorskou činností, facilitováním a organizováním seminářů zabývajících se LCA a životním prostředím, včetně seminářů zahraničních.